Úvod

Hlavní náplní práce je projekce pozemních staveb, převážně objektů občanské výstavby a to jak novostaveb, tak i stavebních úprav, nástaveb, přístaveb a vestaveb do podkroví.
Mojí specializací jsou rodinné domy.

Nabízím kompletní projekční činnost

 • vypracování studie
 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, provádění stavby
 • zaměření stávajícího stavu
 • zaměření skutečného provedení stavby

Zajistím vše potřebné pro podání žádosti dle jednotlivých stupňů dokumentace nebo požadavků investora včetně odborných posudků, technologií a potřebných průzkumů od odborných osob nebo firem

 • podklady od správců inženýrských sítí
 • doklady o vlastnických právech k pozemkům nebo stavbám
 • statické posouzení stavby
 • radonový průzkum
 • geologický průzkum
 • požární zprávu
 • projekty PSV (zdravotní instalace, elektroinstalace, plynoinstalace, vytápění, vzduchotechnika apod.)
 • položkový rozpočet
 • geodetické zaměření



© Rou 2011